Lagar och reglemente för smslåneföretag

 
 
Smslån har alltid varit ett hett ämne sedan denna form av lån kom till Sverige i början på 2000-talet. Tyvärr har det historiskt varit så att en ordentligt reglemente har saknats för smslåneföretagen och företagen har egentligen fått arbeta som de själva önskat. Finansinspektionen är Sveriges myndighet som reglerar och har ansvaret för tillsyn av de finansiella företag som opererar i landet. De utfärdar också tillstånd till kreditmarknadsbolag inom finanssektorn.
 
Kort sammanfattat innebär det att alla banker och kreditinstitut och företag som handlar med aktier och andra finansiella papper står under Finansinspektionens tillsyn men dessvärre gäller detta ej för smslåneföretag då de ej klassificeras som banker/kreditinstitut. Det innebär i praktiken att myndigheten ej har befogenhet att kontrollera dessa företag på samma sätt som banker. Företagen kan registreras hos FI och i och med det kan de granska företagens styrelse och ledning och även tillse att företagen inte ägnar sig åt penningtvätt.
 
Från och med den 1 Juli 2014 kommer dock lagen skärpas kring översyn av smslåneföretagen. Finansinspektionen kommer då att kunna kontrollera företag på ett bättre sätt för att sålla bort de företagen som bedriver sin verksamhet på ett oseriöst sätt. Finansinspektionen kommer då att få möjlighet att reglera företagen genom bättre insyn. FI kan efter den 1 Juli komma till företagen med oanmälda besök och kontrollera hur verksamheten sköts och få insyn i företagsdokument. De kommer även att få befogenhet att besluta om sanktioner och restriktioner mot de företagen som har brister.
 
Det finns även en lag som heter konsumentkreditlagen som reglerar en del punkter hos låneföretagen. I den lagen står bland annat att de måste ta en kreditupplysning på alla som ansöker om att få låna. Vidare finns det punkter som reglerar att korrekt information skall återges till kund. Även marknadsföring regleras av konsumentverket. Man får inte marknadsföra sitt företag att man får pengarna snabbt eller direkt. Vidare får de heller inte locka konsumenter att ta ett lån som de kanske hade låtit bli om de inte sett reklamen, just denna mening är lite luddig anser vi och svår att kontrollera för konsumentverket. De måste också alltid återge den korrekt effektiv ränta för lånet.
 
Vi på smslaneguiden.se kommer efter den 1 Juli att endast lista smslåneföretag som sköter sig och om ett företag får påbackning av finansinspektionen kommer vi att plocka bort företaget i fråga från sajten. Nolltolerans gäller för företagen. Vi tror att det är ett viktigt steg för att branschen i stort skall rensas upp och att endast seriösa aktörer kvarstår som följer lagarna.