Risker vid smslån

Begreppet smslån eller snabblån är ett hett diskussionsämne och många menar att de med dålig ekonomi spär på sina skulder pga av de höga räntorna som finns bland smslåneföretagen. Detta är säkerligen sant och har man skulder som uppkommit via korta krediter och andra mindre lån skall man undvika smslån. En effektiv ränta på tusentals procent är inte ovanligt och än värre blir det om man inte kan betala tillbaka skulden på utsatt tid. Då tillkommer ytterligare kostnader som vi beskriver nedan.
 

Vad händer om man inte kan betala?

Om man inte kan betala skulden på förfallodagen kommer man i ett första steg få en betalningspåminnelse , ibland redan efter ett par dagar. Med den påminnelsen kommer också en avgift som oftast ligger runt 50 kr. Observera att det också kan tillkommer dröjsmålsränta ihop med påminnelseavgiften.
 
Inom näringslivet skedde en lagändring under 2013 då företag har rätt att ta en förseningsavgift på max 450 kr. Detta gäller dock inte mellan företag och privatpersoner. Om betalning ej kan erläggas trots påminnelsen har företaget rätt att driva ärenden vidare med ett inkassokrav. Brevet är utskickat från ett företaget eller via ett inkassobolag. Från och med nu är det inkassoföretaget du ska betala skulden till. I detta läge är det viktigt att man betalar den fulla skulden inklusive ränta och inkassoavgift. Inkassoavgiften skall ligga på max 180 kr enligt lag. Om skulden inte betalas i detta läge så kommer inkassoföretaget att lämna över ärendet till kronofogden.
 

Vad gör kronofogden?

Det första kronofogden kommer att göra är att att underrätta er om hur stor skulden är samt var skulden uppkommit. Om ni ej kan reglera skulden direkt så kommer kronofogden att ta ett beslut eller dom som det också kallas. Med utslaget i grunden kan sedan kronofogden ta beslut om utmätning av lön eller annan egendom. När domen kommit kommer man också att få en prick i betalningsregistret av kreditbolagen. Observera att det inte är kronofogden som ger ut en betalningsanmärkning utan att det är kreditupplysningsföretagen.
 

Råd och tips kring lån

Första och det absolut viktigaste rådet är att aldrig ta lån om ni redan har kortfristiga skulder och krediter. Ibland kan det uppstå akuta ekonomiska situationer och skulle man då inte se en annan utväg så är det viktigt att man kan betala skulden. Innan man ansöker om lån skall man ha plats för kostnaden i månadsbudgeten. Låna aldrig till onödiga inköp. Lyxkonsumtion får man ägna sig åt om man har sparade pengar, aldrig via lån.